เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสีทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นางอารีย์ คำมาตร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำคณะบุคลากรกลุ่ม มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี
นายประทาน หาดยาว รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
17 12 19 10 15 4 5

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 นางอารีย์ คำมาตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นำคณะบุคลากรกลุ่ม ร่วมรดน้ำขอพร ดร.ธวัช กงเติม ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ในโอกาสสืบสานประเพณีไทยประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559
cropped-23.jpg 19 10 9 4 8 15 13 25 22

วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชนานน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต
รอง ผอ.สพป.พช.เขต 1 เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียนและปรับลดขนาดห้องเรียน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการกำหนดนโยบาย
และแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนแข่งขันสูง ผู้บริหารโรงเรียนทั่วไป
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการรับนักเรียน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมระดมความคิดเห็น..
SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู
นายสุนัด  บุญสวน  รอง ผอ.สพป.พช.เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
และบรรยายพิเศษ ให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี กว่า 280 ชีวิต ในการอบรมลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด
ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2558 ในคืนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 มีกิจกรรมรอบกองไฟ
โดยมีนายสมชาย  เผือกตระกูลชัย ผู้อำนวยการฝึก เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี
SONY DSCSONY DSCSONY DSC  SONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSC SONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCIMG_1044IMG_1045IMG_1046IMG_1049IMG_1064IMG_1068IMG_1070IMG_1092IMG_1095IMG_1097IMG_1104

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสีทอง สพป.พช.เขต 1 นางทัศนีย์  จันทร์แสงศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการรับนักเรียน
และการจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียน โดยมีครูธุรการโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมฯ
ในครั้งนี้
SONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSC    SONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSC SONY DSC

1 2 7
ระบบ E-Office