Get Adobe Flash player

องค์ความรู้ (KM)

หน่วยงานอื่นๆ“สาระดีกับเขตพื้นที่การศึกษา”
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์คลื่น
F.M.106.25 Mhz.
และ ออนไลน์ http://radio.pcru.ac.th/
เวลา 14.00 – 16.00 น.
ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี
โดย วันชัย ศรีเหนี่ยง และคณะ

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ ...b__100_16777215_0___images_stories_prachoom.jpg
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการปฏิบีติราชการของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดกลุ่มอำนวยการ ณ ห้องประชุมอาคารลูกเสือไทย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่ เว็ปไซต์เฟสบุ้ค กลุ่มสาธารณะ ชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เว็ปลิงค์ https://m.facebook.com/groups/163978970315140?view=permalink&id=1583435705036119

 
ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 แจ้งแนวทางการทำงาน จนท.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ........b__100_16777215_0___images_stories_123.jpgเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ....... ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุม รอง ผอ.สพป., ผอ.กลุ่ม, ผอ.ส่วนฯ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ทุกคน เพื่อชี้แจง และขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นว่า ในปีงบประมาณ 2561 จะมีการขับเคลื่อนในภาพรวมที่ว่า “สงครามแห่งความไม่รู้อยู่ที่ห้องเรียน“ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการทำงานร่วมกันของทุก ๆ ฝ่าย สำหรับการทำงานจะยังคงเน้นความเป็นพี่เป็นน้องที่จะร่วมกันสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน และมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ ติดตามประมวลภาพได้ที่ เว็ปไซต์เฟสบุ๊ค กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เว็ปลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1578178862228470&type=3
 
ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คนใหม่แจ้งแนวการทำงาน ผอ.รร.   .....b__100_16777215_0___images_stories_1122.jpgเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 คนใหม่ ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ภายหลังเดินทางมารับตำแหน่งใหม่เมื่อเช้าวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ก่อนการแจ้งแนวทางในการทำงาน ดร.อำนาจ บุญทรง ได้แนะนำตนเองอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ภูมิลำเนา การศึกษาตั้งแต่วัยเยาว์จนถึงปัจจุบัน ในระดับปริญญาเอก ประวัติการรับราชการ ตั้งแต่ครูผู้สอนในตำแหน่งครู 1 ระดับ 1 ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมศึกษา เขต 40 และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา จากนั้น ดร.อำนาจ ได้แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงานโดยการยึดการพัฒนาคุณภาพนักเรียนเป็นสำคัญ โดยการทำงานจะยึดคติในการทำงาน คือ "สร้างศรัทธา หาแนวร่วม รวมเป็นหนึ่ง " สำหรับการสร้างศรัทธาจะยึดหลัก เชื่อมั่น เชื่อมือ เชื่อถือ และเชื่อใจ ส่วนการหาแนวร่วมจะใช้หลักการสร้างทีมคุณภาพ คือ ทีมคิด ทีมทำ และทีมติดตามประเมินผล และการรวมเป็นหนึ่ง คือ เอกภาพในเรื่องนโยบาย แต่หลากหลายการปฏิบัติ .... จากนั้น ได้เน้นกระบวนการทำงานที่ว่า "คุณภาพการศึกษาจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยกระบวนการหลัก 3 กระบวนการ เรียกสั้น ๆ ว่า S M L โดย S หมายถึง Supervision กระบวนการนิเทศการศึกษา M หมายถึง Management กระบวนการบริหารจัดการ และ L หมายถึง Learning กระบวนการเรียนรู้ ต่อมาได้นำเอานโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งต่อผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษานำไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องสู่การปฏิบัติต่อไป ติดตามประมวลภาพได้ที่เว็ปไซต์เฟสบุ๊ค กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เว็ปลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1577239368989086&type=1
 
ชาวการศึกษาเพชรบูรณ์ร่วมรับ ผอ.สพป.พช.1 คนใหม่    ......เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ (อาคารโดม) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ....ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คนใหม่ เดินทางมารับตำแหน่ง หลังได้รับการแต่งตั้ง (ย้าย) จากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์) ให้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ในการนี้ นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก โดยมีชาวการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ติดตามประมวลภาพได้ที่เว็ปไซต์เฟสบุ้ค กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เว็ปลิ้งค์ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1578030625576627&type=1b__100_16777215_0___images_stories_0.0.jpg
 

ข่าวสารต่าง ๆ ภายในกลุ่มอำนวยการเข้าสู่ระบบ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3
mod_vvisit_counterYesterday11
mod_vvisit_counterThis week35
mod_vvisit_counterLast week64
mod_vvisit_counterThis month135
mod_vvisit_counterLast month259
mod_vvisit_counterAll days30235

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 54.221.9.6
,
Today: พ.ย. 14, 2018
เริ่มนับ......
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์