เพชรบูรณ์จัดประชุม กศจ.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุม AOC สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน นายภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [22/09/2560]
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมซักซ้อมการตัดสินฯ คอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ และนางทัศนา จันลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้แทนของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. ] [22/09/2560]
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมประชุมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ดร. ไท พานนนท์ รอง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นผู้แทน ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการน...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [22/09/2560]
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดฝึกอบรม ผบ.ลูกเสือโรงเรียนคุณธรรม
เมื่อวันที่ 20 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2560 นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนคุณธรรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม รุ่นที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์การเรียนรู้เศร...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [21/09/2560]
รอง ผอ.สพป.พช.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ของกลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก ณ โรงเรียนบ้านบง ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์. [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [15/09/2560]
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประเมิน Best Practice กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้ นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและติดตามฯ นำคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ออกประเมิน Best Practice กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านห้วยส...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [15/09/2560]
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดอบรม ผอ. ลูกเสือในโรงเรียน
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 นายประทาน หาดยาว รอง ผอ. สพป.ปฏิบัติราชการแทน ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการฝึกอบรมผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 146 คน เข้ารับการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมม...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [15/09/2560]
บิ๊กซีเพชรบูรณ์ร่วมช่วยเหลือนักเรียนไฟไหม้บ้าน
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 นางสาวกาญจนาภรณ์ เพ็ชรคง ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าบิีกซี สาขาเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นางสาวปัทมา จันทร์แย้ม ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า และคณะนำเครื่องอุปโภค บริโภค ไปมอบให้ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูและโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ประสบอัคคีภัยไ...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [15/09/2560]
     
     [กิจกรรมทั้งหมด] [เพิ่มภาพข่าว]