12 ก.ค.61 สพป.พช.1 ติดตามฯ อาหารกลางวัน และการอ่านออกฯ ร.ร.วังทอง
>>ดูภาพกิจกรรม<<วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยม ร.รบ้านวังทอง ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ มี นางขนิษฐา ม่วงศรีจันทร์ ผอ.ร.ร.บ้านวังทอง พร้อมคณะครู อำนวย...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ] [13/07/2561]
12 ก.ค.61 สพป.พช.1 จัดกิจกรรมทำบุญเดือนเกิดบุคลากร
>>ดูภาพกิจกรรม<<เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรร่วมทำบุญตักบาตรและทอดผ้าป่าสามัคคี ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของข้าราชการครูและบุคลากรที...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [13/07/2561]
11 ก.ค.61 สพป.พช.1 ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
>>ดูภาพกิจกรรม<<เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วม...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [11/07/2561]
10 ก.ค.61 สพป.พช.1จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชฯ-เหรียญจักรพรรดิมาลา
>>ดูภาพกิจกรรม<<สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา... เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เข...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ] [11/07/2561]
9 ก.ค.61สพป.พช.1 ร่วมประชุมทางไกลฯ สอบครูผู้ช่วย
>>ดูภาพกิจกรรม<<เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ รอง ผอ.สพป. และผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคลตลอดทั้งบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยว...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ] [11/07/2561]
9 ก.ค.61 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดอบรมฯ ช่วยนักเรียนที่ต้องการพิเศษ
>>ดูภาพกิจกรรม<<สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดอบรมครูสนับสนุน และช่วยเหลือ น.ร.ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในการเรียนรวมอย่างเป็นระบบ.... เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฏาคม 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [11/07/2561]
8 กรกฎาคม 2018 สพป.พช.1 เตรียมจัดอบรมครูช่วย น.ร.ที่ต้องการพิเศษ
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จะจัดอบรมครูสนับสนุน และช่วยเหลือ น.ร.ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในการเรียนรวมอย่างเป็นระบบ.... ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฏาคม 2561 นี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ จะจัดอบรมครูผู้รับผิดชอบนักเรียนตาม โครงการพัฒนา...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ] [11/07/2561]
6 ก.ค.61 สพป.พช.1 เตรียมจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชฯ และเหรียญฯ
>>ดูภาพกิจกรรม<<สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประชุมเตรียมจัดงานพิธี พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา... ที่ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาป...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มนโยบายและแผน] [06/07/2561]
     
     [กิจกรรมทั้งหมด] [เพิ่มภาพข่าว]