สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมสัมมนางานอาชีพระดับมัธยมศึกษา
เมื่อวันที่ 23 24 มีนาคม 2560 ดร.ธวัช กงเติม ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นเป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนงานอาชีพระดับมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 45 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุม .....
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [24/03/2560]
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ และศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศและติดตามผลการศึกษา สพป.เพชรบูรณ ์เขต 1 ......นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์. รอง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุม คณะทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์การเรียนรู้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [22/03/2560]
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมพีธีวันท้องถิ่นไทย
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมพีธีวันท้องถิ่นไทย..... เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 นายประทาน หาดยาว รอง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีวันท้องถิ่นไทย ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และคณะ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [18/03/2560]
สพป.พช.1 จัดประชุมประธานกลุ่มสัญจรที่ยาวี- ห้วยโป่ง
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ดร.ธวัช กงเติม ผอ.สพป.เพชรบูรณ์เขต 1 เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน สพป.เพชรบูรณ ์เขต 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ....ก่อนการประขุมได้มีการชมนิทรรศการและผลงานของนักเรียนและครูภายในกลุ่มโรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัญจรด้วย. [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [17/03/2560]
ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เปิดงานกีฬานักเรียน
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ดร. ธวัช กงเติม ผอ.สพป.เพชรบูรณ ์เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “เอราวัณเกมส“ ์ครั้งที่ 4 ณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ...นางกรณี ต๊ะอาจ ผอ.ร.ร.บ้านปากน้ำ ในฐานะประธานกลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอกกล่าวว่า การแข่งขันในครั้งนี้เป็นครั้งท...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [15/03/2560]
ศธจ.เพชรบูรณ์ประชุมทำแผนการศึกษาทั้งจังหวัด
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ดร.ธวัช กงเติม ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด เป็นประธานการประชุมผู้แทนจากส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในโอกาสร่วมกันรับทราบถึงเหตุผลความจำเป็นในการทบทวนแผนงานการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ และร่วมกันปรับปรุงให้สมบูรณ์เ...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [15/03/2560]
ศธจ.จัดประชุม อกศจ.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 ปี 2560
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุม AOC สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 3 ปี 2560 มีเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 6 เรื่อง ...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [14/03/2560]
ชาว ศธ.เพชรบูรณ์ร่วมใจเตรียมรายงานผลงานของ ศธ.
นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมข้าราชการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมศรีชมภู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 จัดประชุมหน่วย...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [10/03/2560]
     
     [กิจกรรมทั้งหมด] [เพิ่มภาพข่าว]