สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ขยายเครือข่ายรายการและเพิ่มจำนวนผู้ชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ" จัดเชื่อมโยงหน้าเว็ปไซต์ สพป.พช.1
.เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เปิดเผยว่า ได้มอบหมายคณะทำงานไปขยายเครือข่ายและเพิ่มจำนวนผู้ชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." โดยให้นำคลิปรายการและเนื้อหาที่ออกอากาศไปแล้วมาเสนอไว้หน้าเว็ปไซต์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และเน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [17/11/2560]
ผอ.สพป.พช.1 ร่วมประชุมสภาวิชาการ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์
เมื่อช้าวันที่ 17 พฤศจิกายน พ. ศ. 2560 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมการประชุมในฐานะคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ . [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [17/11/2560]
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 รับการประเมินเขตสุจริต
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน และห้องปฏิบัติการเขตพื้นที่การศึกษา (AOC) สำ...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [17/11/2560]
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประสานการประเมิน ร.ร.และ น.ร.เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระหว่างวันที่ 13 - 16 พ.ย.2560
เมื่อวันที่ 13 - 16 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้นางอารีย์ คำมาตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางอรุณศรี ศรีเมือง นักวิชาการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด ประจำปี 2560 สำหรับโรงเรียนที่เข...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [17/11/2560]
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คัดเลือกลูกจ้างฯ ครูผู้สอน
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะร่วมคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน ที่จะปฏิบัติงานในโรงเรียน ต.ช.ด.บ้านโป่งตะแบก อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ การคัดเลือกดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ภาค โดยภาค ก.ประเมินเอกสาร คะแนนเต็ม 50 คะแนน และภาค ข สอบ...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [17/11/2560]
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล ร.ร.ดีใกล้บ้าน
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ. สพป.เพชรบูรณ ์เขต 1 นำคณะร่วมการประชุม Video Conference เรื่องโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) ณ ห้องประชุมสีชมพู สพป.เพชรบูรณ ์เขต 1 การประชุมดังกล่าวมีนายณรงค ์แผ้วพลสงค์ รองเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานการประชุม. [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [17/11/2560]
ผอ.สพป.พช.1 ร่วมเป็นเกียรติการประเมิน"ยอดครูผู้มีอุดมการณ์"
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และคณะผู้นำการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับและเป็นสักขีพยานในการประเมินบุคคลเพื่อรับรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" ครั้งที่ 11 พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ สำหรับรางวัลดังกล่าวเป็...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [17/11/2560]
ผอ.สพป.พช.1 นำคณะร่วมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ."
เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ ์เขต 1 นำคณะ รอง ผอ. สพป. และ ผอ. กลุ่ม/หน่วย/ส่วน ร่วมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.“ ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมสีชมภู สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยได้กำหนดกิจกรรมจัดประชุมภายหลังการชมรายการเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติทุกครั้ง แล...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [17/11/2560]
     
     [กิจกรรมทั้งหมด] [เพิ่มภาพข่าว]