สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกล "พุธเช้า ข่าว สพฐ."
คลิ๊กดูภาพกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [22/02/2561]
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมครูฯ บ้านวิทยาศาสตร์น้อย
คลิ๊กเพื่อดูภาพกิจกรรม เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ไท พานนน์ รองผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมครูปฐมวัยในโรงเรียนที่จะเข้าปร...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [20/02/2561]
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประชุม ผอ.สถานศึกษาจัดทำคำเสนอของบแลกเป้า
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุนัด บุญสวน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน เพื่อซักซ้มความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำคำเสนอของบแลกเป้า ตามแผนปฏิบัติการประจำปีง...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [20/02/2561]
16ก.พ.61สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดพัฒนาบุคลากรด้วยกิจกรรมแรลลี่ ดูงาน ร.ร.ต้นแบบ และเข้าค่ายพีแอลซี(PLC)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดพัฒนาบุคลากรด้วยกิจกรรมแรลลี่ ดูงาน ร.ร.ต้นแบบ และเข้าค่ายพีแอลซี(PLC) ปลายเดือนมีนาคม 2561 ....ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เปิดเผยว่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จะจัดพัฒนาบุคลากรตามโครงการพัฒนาบุคลากรรวมพลังสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีค...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. ] [16/02/2561]
15 กพ.61 สพป.พช.๑ เปิดการแข่งขันกีฬา"เอราวัณเกมส์" ครั้งที่ ๕
15 กพ.61 สพป.พช.๑ ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา"เอราวัณเกมส์" ครั้งที่ ๕ . [ภาพข่าว.. ] [15/02/2561]
15 ก.พ.61 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมงานสภาแฟฯ จ.เพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคยจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานยาสูบจังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมในครั้งนี้มีหน่วยงานด้านการเงินการคลัง สังกัดกระทรวงการคลัง ในจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกัน...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. ] [15/02/2561]
14 ก.พ.61 ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี
เมื่อเวลา14 ก.พ.61 เวลา 14.00 น. ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี เพื่อจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนในการรายงานข้อมูลเพื่อประกอบพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องปฏิบัติการ(AOC) สำนักงานเขตพื้น...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. ] [15/02/2561]
14 ก.พ.61 ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองตาด อำเภอชนแดน จังเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่14 ก.พ.61 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองตาด อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ พร้อมพบปะพูดคุยกับคณะครู โดยโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 64 คน และจำนวนครู 5 คน ในขณะนั้นได้เยี่ยมห้องเรียนชั้น ป.1-ป.3 พร้อมทดสอบการอ่านของนักเรียน เพื่อที่จะสามาร...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. ] [15/02/2561]
     
     [กิจกรรมทั้งหมด] [เพิ่มภาพข่าว]