ผวจ.พช.เป็นประธานเปิดโครงการทำดีเพื่อพ่อฯ มี ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และคณะร่วมเป็นเกียรติจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนบ้านซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ โดยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเปิดโครงการทำดีเพื่อพ่อ สานต่อศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา โดยมี ผวจ.เพชรบูรณ์เป็นประธานเปิด และมี ผอ.สพป.พช.1 และผู้มีเกียรติร่วมงานเป...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [19/07/2560]
3 โรงเรียน สพป.พช.1 จัดอบรมลูกเสือ กกต.
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นายประทาน หาดยาว รอง ผอ.สพป.พช.1 ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพป.พช.1 เป้นประธานพิธีเปิดการอบรมลูกเสือ กกต.ของโรงเรียนสังกัด สพป.พช.1 จำนวน 3 ร.ร.โดยมีนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน 115 คน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู...นายโกมล อุฤทธิ์ ผอ.ร.ร.บ้านสามแยกวังชมภู...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [15/07/2560]
สพป.พช.1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังฯ
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์. รอง ผอ. สพป. รักษาราชการแทน ผอ. สพป. เพชรบูรณ ์เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2560 ของ สพป.เพชรบูรณ ์เขต 1 ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล โดยมีเรื่องเกี่ยวกับอัตรากำลังครูในสถานศึกษา ในการพิจา...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [13/07/2560]
สพป.เพชรบูรณ ์เขต 1 คัดเลือกครูดีเด่น ปี 2560
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ รอง ผอ. สพป.รักษาราชการแทน ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ. ศ. 2560 ณ ห้องประชุม aoc สพป.เพชรบูรณ ์เขต 1 ... การประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดให้มีการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นประจ...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [13/07/2560]
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน. โดยมีเป้าหมายพัฒนาบุคลากรในสังกัดทุกคน สำหรับการดำเนินการในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เป็นการดำเนินการ ณ ห้อง...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [13/07/2560]
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำทักษะประวัติศาสตร์
เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2560 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำทักษะประวัติศาสตร์ของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 ณ ห้องศรีเทพ convention hall โรงแรมโฆษิตต์ อำเภอเมื...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [11/07/2560]
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุม รอง ผอ.สพป.พช.1 และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ส่วน
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 บรรเจิด กลิ่นจันทร์ รอง.ผอ. สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พช.1 เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.พช.และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ส่วน ณ ห้องประขุมศรีชมภู สพป.พช.1 โดยได้แจ้งข้อราชการ ข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการศึกษา และหารือข้อราชการเกี่ยวข้อง ติดตามประมวลภาพได้ที่ https://www.facebook.c...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [11/07/2560]
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ศึกษาดูงานการพัฒนาการศึกษาสพป.จันทบุรี เขต 2
เมื่อวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2560 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.จันทบุรี เขต 2 และร่วมกันนำเสนอแผนการนิเทศและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ติดตามประมวลภาพได้ที่.. [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [07/07/2560]
     
     [กิจกรรมทั้งหมด] [เพิ่มภาพข่าว]