สพป.พช.1 จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการศึกษา
ดูภาพกิจกรรมเมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบุรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ณ ห้องประชุม AOC สพป.เพชรบูรณ์ เ...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [23/04/2561]
สพป.พช.1 จัดกิจกรรมสงกรานต์รดน้ำขอพรสืบสานประเพณีไทย
ดูภาพกิจกรรมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมกับ รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง จัดกิจกร...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [23/04/2561]
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ดูภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำเดือนเมษายน 2561 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [23/04/2561]
ผอ.สพป.พช.1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกตปน.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ดูภาพกิจกรรมเมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมศรีชมพู โดยมี นา...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. ] [18/04/2561]
ผอ.สพป.พช.1 เน้น ศ.น. ช่วย ป.๑ อ่านออกฯ /ยกคุณภาพ ก.ศ.
ดูภาพกิจกรรม เมื่อวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้พบปะและมอบข้อราชการให้แก่ รอง ผอ.สพป.และคณะศึกษานิเทศก์ของ สพป.เพชรบุรณ์ เขต 1 ในโอกาสที่กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมิ...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. ] [18/04/2561]
สพป.พช.1 จัดประชุมหลักสูตรฯ สู่การปฏิบัติ
ดูภาพกิจกรรม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการปรับปรุง พัฒนาและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.............
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [17/04/2561]
ผอ.สพป.พช.1 นำคณะสืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพร ผวจ.พช.
ดูภาพกิจกรรม เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะ รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประธานกลุ่มโรงเรียน และลูกจ้าง ร่วมพิธีรดน้ำขอพรนายพิบ...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [11/04/2561]
ผอ.สพป.พช.1 ต้อนรับคณะกรรมการการติดตามผู้ฝึกระสบการณ์นิเทศการศึกษา
ดูภาพกิจกรรม เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบุรณ์ เขต 1 และคณะ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาของ กคศ.ซึ่งได้ติดตามผลการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาของ...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [11/04/2561]
     
     [กิจกรรมทั้งหมด] [เพิ่มภาพข่าว]