7พ.ย.61สพป.พช.1 ร่วมประชุมทางผ่านรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. รับนโยบาย
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ผอ.สพป.พช.1 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 43/2561 เพื่อรับชมข่าวสาร และรับนโยบาย ณ ห้องประชุมศรีชมภู สำนักงานเขตพื่นที่การศึกาาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 . [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [07/11/2561]
26 ต.ค.61สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุม ผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่1 ปีงบประมาณ 2562
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รักษาการในตำแหน่งเข้าร่วมการประชุม ทั้ง 146 โรงเรียน ทั้งนี้ ก่อนการประชุมได้มีมอบเกียรติบัต...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [26/10/2561]
17ต.ค.61สพป.พช.1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่40/2561
>>ดูภาพกิจกรรม<<เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ดร.ไท พานนท์ รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะ รอง.ผอ.สพป. และ ผอ.กลุ่มงาน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [18/10/2561]
17 ต.ค.61 ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมประชุมวาระยามเช้า จ.พช.
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ดร.ภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมกิจกรรมวาระยามเช้า (Morning Brief) จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ซึ่งมีวาร...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [18/10/2561]
12ต.ค61 สพป.พช.1จัดประชุมการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการ ร.ร.
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 การประชุมดังกล่าวเป็นการซักซ้อมความเข้าใจ และดำเน...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [18/10/2561]
12 ต.ค. 61 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน
12 ต.ค. 61 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน พร้อมมอบนโยบายในสังกัดสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีคณะรองผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มสพป.พช.1 และประธานกลุ่มโรงเรียนจำนวน 14 กลุ่มโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมและรับฟังนโยบาย ณ ห้องประชุมปฏิบัติ...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [12/10/2561]
10 ต.ค.61 ผอ.สพป.พช.1 ร่วมต้อนรับ ก.ก.ประเมินวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งเชี่ยวชาญ ณ โรงเรียนบ้านยาวี - ห้วยโป่ง โดยมี นายพฤฒสภา แย้มพราย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาวี - ห้วยโป่ง นำเสนอผลงานซึ่งเป็นผลการดำเนินงานเพื่อขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ต...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. ช่วยอำนวยการ] [12/10/2561]
7 ต.ค.61 สพป.พช.1 ร่วมกับชาวเพชรบูรณ์รำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา
>>ดูภาพกิจกรรม<<เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด พร้อมทั้งนักเรียนในบางส่วน ได้...
[อ่านต่อ] [ภาพข่าว.. กลุ่มอำนวยการ] [08/10/2561]
     
     [กิจกรรมทั้งหมด] [เพิ่มภาพข่าว]