ด่วนที่สุด... แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม. [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [23/03/2560]
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) ครั้งที่ 3/2560 ผลการอนุมัติการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม. [] [22/03/2560]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม. [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [21/03/2560]
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม. [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [21/03/2560]
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม. [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [21/03/2560]
ด่วน... ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (3)คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม. [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [16/03/2560]
ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม. [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [15/03/2560]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม" . [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [03/03/2560]
ด่วน... ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2559 มีมติให้เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองขุดคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม. [กลุ่มนโยบายและแผน] [21/02/2560]
ด่วนที่สุด... ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม. [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [15/02/2560]
          [ข่าวทั้งหมด] [เพิ่มข่าว]