ประกาศ เรื่อง รับสมัครครูเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นอัตราจ้างทำการสอนในสถานศึกษา ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิ๊กรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ
กำหนดการคัดเลือก
ใบสมัคร. [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [12/12/2560]
ด่วน... ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน (กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา และภาษาไทย) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 คลิ๊กเพื่อแสดงรายละเอียด. [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [02/12/2560]
ด่วน... ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 (ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย และพนักงานทำความสะอาด) คลิ๊กเพื่อแสดงรายละเอียด. [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [01/12/2560]
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกพนักงานจ้างเหาบริการบุคลากรภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 (เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ธุรการ) คลิ๊กเพื่อแสดงรายละเอียด. [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [01/12/2560]
ด่วน... ประกาศ เรื่ิอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์/ไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน (กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา และภาษาไทย) คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม. [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [24/11/2560]
ด่วน... ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์/ไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม. [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [24/11/2560]
ด่วน... ประกาศ เรื่ิองประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิ์/ไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด และตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม. [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [24/11/2560]
ด่วน... ประกาศ เรื่ิอง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม. [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [14/11/2560]
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่ิอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอก ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม. [] [13/11/2560]
ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 คลิ๊กเพื่อแสดงรายละเอียด. [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [10/11/2560]
          [ข่าวทั้งหมด] [เพิ่มข่าว]