ประกาศ เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่าง เพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) >>คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดประกาศ<< . [] [01/11/2561]
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุ >>คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดประกาศ<< . [กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ] [24/10/2561]
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันทุจริต ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ >>คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดประกาศ<<. [กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ] [15/08/2561]
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
>>ประกาศ<<
>> รายละเอียดตาแหน่งและคุณวุฒิ<<
>>ใบสมัคร<< . [] [18/07/2561]
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดประกาศ. [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [23/06/2561]
ประกาศ คำสั่ง เรื่อง ประมวลผลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องหันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พ.ศ ๒๕๖๑ คลิ๊กรายละเอียดเพิ่มเติม. [] [22/06/2561]
ประกาศ คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องหันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พ.ศ ๒๕๖๑ คลิ๊กรายละเอียดเพิ่มเติม. [] [22/06/2561]
ประกาศ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
>>หนังสือนำ <<
>>บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกฯ << . [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [15/06/2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 คลิ๊กรายละเอียดเพิ่มเติม . [] [13/06/2561]
คู่มือปฏิบัติงาน โครงการอบรม เรื่อง เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน >>ดาวน์โหลดคู่มือ << . [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [01/06/2561]
          [ข่าวทั้งหมด] [เพิ่มข่าว]