ด่วนมาก... เรื่องโครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 12 พ.ศ.2561
>>หนังสือแจ้งเวียนโรงเรียน<<
>>ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ<<
>>แบบเสนอผลงาน<<
>>เกณฑ์ประเมิน<< . [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [07/05/2561]
ประกาศ ประกาศตำแหน่งว่าง เพื่อดำเนินการรับโอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส่วนราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม. [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [27/03/2561]
ประกาศ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม. [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [17/03/2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศการคัดเลือกครูเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นอัตราจ้างทำการสอนในสถานศึกษาตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คลิ๊กรายละเอียดเพิ่มเติม . [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [13/03/2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป และตำแหน่งพี่เลี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 คลิ๊กรายละเอียดเพิ่มเติม . [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [13/03/2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธุ์และไม่มีสิทธฺ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 คลิ๊กรายละเอียดเพิ่มเติม . [] [09/03/2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธุ์และไม่มีสิทธฺ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป และตำแหน่งพี่เลี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 คลิ๊กรายละเอียดเพิ่มเติม . [] [09/03/2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธุ์และไม่มีสิทธฺ์เข้ารับเลือกเป็นอัตราจ้างทำการสอนในสถานศึกษา ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 คลิ๊กรายละเอียดเพิ่มเติม . [] [09/03/2561]
ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศ รับสมัคบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการตำแหน่งพนักงานบริหารเอกสารทั่วไป และตำแหน่งพี่เลี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 คลิ๊กรายละเอียดเพิ่มเติม . [] [28/02/2561]
ประกาศ เรื่อง รับสมัครครูเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นอัตราจ้างทำการสอนในสถานศึกษา ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 คลิ๊กรายละเอียดเพิ่มเติม . [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [21/02/2561]
          [ข่าวทั้งหมด] [เพิ่มข่าว]